Uw staal stap tot stap 

Deze dienst ontvangt een weefsel- of vloeistofmonster van de huisarts of een specialist. Deze weefsels en cellen worden vervolgens onder een microscoop geanalyseerd.

Op basis van deze analyses stelt de anatomopatholoog een diagnose, die hij vervolgens meedeelt aan de huisarts of specialist.

De rechten van de patient 

 

Het Laboratorium respecteert volledig de rechten van de patiënt volgens de huidige wetgeving.

De vaststelling van de rechten van de patiënt heeft geleid tot tal van wetteksten.
U kunt ze raadplegen door "patiëntenrechten" aan te duiden in de "Titelwoord(en)" of / en "Tekstwoord(en)" van dit zoekformulier:
De knop "Zoeken" geeft u het aantal gevonden documenten.
De knop "Lijst" toont de titels van deze documenten met een knop om toegang te krijgen tot de volledige teksten.

Voor wie werken wij? 

Het voert morfologische analyses uit op verzoek van een groot aantal artsen die werkzaam zijn in hun privépraktijk, in poliklinieken of in klinieken of ziekenhuizen in Brussel of de provincies.

Uw factuur begrijpenstaal 

Het is in feite een KOSTENVERKLARING, die u wordt toegestuurd door de arts die het staal dat u heeft ondergaan persoonlijk heeft onderzocht. Dit bedrag dekt forfaitair alle medische, technische en administratieve kosten van het desbetreffende onderzoek.

FAQ

  • Pathologisch Anatomisch Laboratorium?

  • Wie heeft je mijn prelevement gestuurd?

  • Waarom doen we een onderzoek in een "anapatisch lab": Voorbeelden?

Ontdek onze FAQ over patiënten