Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier

 

SP-PRE-043 (v05) - Instructies voor het invullen van het analyse verzoek


Handleiding voor primaire prelevementen

 

Deze handleiding beschrijft hoe wij u adviseren om uw cytologische en histologische monsters te behandelen.

Het verwijst naar onderzoeks-aanvraagformulieren die u kunt terug vinden onder de link "aanvraagformulieren".

 

SP-PRE-047 (v02) - Labogids - Handleiding voor staalafname


Handleiding voor ThinPrep stalen

 

SP-PRE-045 (v01) - ThinPrep prelevement

 

Procedure van foetale en neonatale autopsieën

 

PR-ANA-014 (V03) - Foetale en neonatale autopsieën

 

Responstijd van de CMP onderzoeken

 

SP-POS-013 (V01) - Responstijd