Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier

SP-PRE-043 (v04) - Instructies voor het invullen van het analyse verzoek


Handleiding voor primaire prelevementen

Deze handleiding beschrijft hoe wij u adviseren om uw cytologische en histologische monsters te behandelen.

Het verwijst naar onderzoeks-aanvraagformulieren die u kunt terug vinden onder de link "aanvraagformulieren".

SP-PRE-047 (v01) - Labogids - Handleiding voor staalafname


Handleiding voor ThinPrep stalen

SP-PRE-045 (v01) - ThinPrep prelevement

 

Procedure van foetale en neonatale autopsieën

PR-ANA-014 (V03) - Foetale en neonatale autopsieën

 

Responstijd van de CMP onderzoeken

SP-POS-013 (V01) - Responstijd